ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย วีระพงษ์คลินิก

ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก โดย วีระพงษ์คลินิก

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในแต่ละปีผู้หญิงไทยจะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกประมาณ 6,000-8,000 คน และเฉลี่ยแล้วจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก 8-10 คน/วัน ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงให้สะท้อนได้ชัดว่า มะเร็งปากมดลูก คือโรคที่ผู้หญิงควรป้องกัน รวมถึงควรตรวจคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยทั่วไปผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว มักมีโอกาสติดเชื้อ HPV หนึ่งครั้งประมาณ 80-90% ทั้งนี้อาจเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ก็ได้ มะเร็งปากมดลูกคืออะไร ? มะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส เอชพีวี (HPV) ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อ HPV เป็นครั้งแรก ระบบภูมิคุ้มกันจะพยายามปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามเชื้อ HPV อาจทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเกิดความผิดปกติและกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่า Human papilloma virus : HPV เป็นเชื่อที่ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ จากการวิจัยพบว่าผู้หญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์จะเคยได้รับเชื้อ HPV แต่โดยปกติแล้วร่างกายสามารถกำจัดออกไปได้ ซึ่งจะมีบางส่วนที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อนี้ได้ รวมไปถึงสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก จนนำไปสู่มะเร็งปากมดลูกและโรคอื่น ๆ ได้ในที่สุด ทั้งนี้ความเสี่ยงของการเกิดโรคที่นอกเหนือจากเชื้อ HPV ประกอบด้วยสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีความสำคัญอย่างไร? ผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทุกคน […]

คลินิกวีระพงศ์ บริการรับฝากครรภ์ โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกวีระพงศ์ บริการรับฝากครรภ์ โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกวีระพงศ์ ให้บริการรับฝากครรภ์สำหรับมารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสูตินรีเวชอย่างครอบคลุม ด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการอย่างเป็นมิตร  สำหรับว่าที่คุณแม่มือใหม่ หรือ คุณแม่ที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ได้ไม่นาน การคำนึงถึงการฝากครรภ์คือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการดูแลสุขภาพครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปถึงก่อนคลอดบุตร โดยสูตินรีแพทย์จะทำการตรวจ ดูแล พร้อมกับให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพครรภ์อย่างใกล้ชิด และมีการนัดตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทารกและคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ หรือในกรณีที่พบว่าครรภ์มีความผิดปกติ แพทย์จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที เช่น ครรภ์เป็นพิษ  โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคลมชัก โรคโลหิตจาง ซิฟิลิส ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ความสำคัญของการฝากครรภ์ที่ควรทราบ สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับการฝากครรภ์ สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกอาจมีข้อสงสัย และไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับการฝากครรภ์ เบื้องต้นสามารถพิจารณาโดยใช้หลักการดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการฝากครรภ์มีอะไรบ้าง? สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ต้องการฝากครรภ์ครั้งแรก แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย และสุขภาพครรภ์ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ การฝากครรภ์จะแบ่งออกเป็น 3 ไตรมาส เพื่อติดตามพัฒนาการของครรภ์และสุขภาพของคุณแม่รวมถึงทารกในครรภ์ ซึ่งแพทย์จะแบ่งการตรวจออกเป็น 3 ช่วง โดยจะมีการตรวจที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ ไตรมาสที่ 1 :  ช่วง 14 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ เป็นการตรวจทุกๆ […]

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย วีระพงษ์คลินิก

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย วีระพงษ์คลินิก

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections : STIs) เป็นกลุ่มโรคที่มีการติดต่อจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะติดต่อกันได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และในบางโรคเกิดจากการสัมผัสทางเพศ การสัมผัส รวมถึงการถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามยังเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อทางเลือดได้ จากการใช้เข็มฉีดยา หรือ หลอดฉีดยาร่วมกัน (ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด) ได้อีกด้วย โรคติดต่อทางเพศเกิดจากสาเหตุใด? โดยทั่วไปแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดได้จาก 3 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้ออื่นๆ อาการที่บ่งบอกว่าคุณเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีด้วยกันหลายโรค ซึ่งบางโรคอาจไม่แสดงอาการและบางโรคมีอาการที่สังเกตเห็นความผิดปกติได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามรุนแรง หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยได้อย่างทันท่วงที การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อสังเกตว่าตนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเร็วที่สุด เพื่อรับคำปรึกษาและทำการตรวจคัดกรองค้นหาโรค ในผู้หญิงแพทย์จะแนะนำให้ตรวจภายใน และนำเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการ หรือ บางอาการแพทย์อาจพิจารณาให้ตรวจเลือด ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยรายนั้นๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย โรคเริม โรคเริมบริเวณอวัยวะเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส herpes simplex virus หรือ HSV ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหากเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นอาการรุนแรงจะลดลงหากเป็นซ้ำอีกครั้ง ผู้ป่วยจะมีอาการที่สังเกตได้ ดังนี้ […]

คลินิกวีระพงศ์ บริการตรวจภายในและคุมกำเนิด

คลินิกวีระพงศ์ บริการตรวจภายในและคุมกำเนิด

คลินิกวีระพงศ์ ให้บริการตรวจภายในและคุมกำเนิดโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจคัดกรองเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสตรีที่ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เครื่องมือการตรวจรักษาที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสูตินรีเวช จึงมั่นใจได้ว่าบริการตรวจภายในและการคุมกำเนิดของเรา จะช่วยป้องกันโรคและคัดกรองโรคต่างๆ ได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การตรวจภายในสำคัญกับคุณผู้หญิงอย่างไร? การตรวจภายในมีความสำคัญต่อผู้หญิงในเรื่องของการคัดกรองความผิดปกติต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ช่วยป้องกันการลุกลามของโรคภายในอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งหากไม่ทำการตรวจเป็นประจำทุกปีจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจากเป็นส่วนที่สังเกตอาการด้วยตนเองไม่ได้ หรือ ไม่แสดงอาการให้ทราบ การตรวจภายในจริงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรเริ่มตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 3 ปี หรือ หญิงที่เป็นโสดแพทย์แนะนำให้ตรวจภายในเมื่ออายุ 30 (กรณีไม่พบอาการผิดปกติ) การตรวจภายในต้องตรวจอะไรบ้าง? การตรวจอวัยวะภายในของผู้หญิงแพทย์จะทำการตรวจ การตรวจภายในครั้งแรกควรเตรียมตัวอย่างไร? สำหรับการตรวจภายในครั้งแรกของคุณผู้หญิง หลายคนอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ รวมถึงอาจมีความเขินอายระหว่างเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ ซึ่งหากมีการเตรียมตัวก่อนอาจช่วยคลายความกังวลใจได้มากยิ่งขึ้น โดยเพื่อให้การตรวจภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยข้อควรรู้ดังต่อไปนี้ การคุมกำเนิดในผู้หญิงมีความสำคัญอย่างไร? การคุมกำเนิดสำหรับเพศหญิงและเพศชายมีความสำคัญในการวางแผนครอบครัว รวมไปถึงคู่รักที่ยังไม่พร้อมมีบุตร ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต การมีบุตรมักจะต้องมีความพร้อมทั้งช่วงวัยและฐานะการเงิน จึงทำให้การคุมกำเนิดเป็นพื้นฐานที่คู่รักหลายคนมองหาทางที่เหมาะสมมากที่สุด อย่างไรก็ตามยาคุมกำเนิดสามารถช่วยได้เบื้องต้นแต่หากใช้ผิดหลักการแล้ว อาจมีผลข้างเคียงหรือคุมกำเนิดไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการคุมกำเนิดที่ถูกวิธีจะช่วยให้ความพร้อมในการมีบุตรเป็นไปได้ตามต้องการ การคุมกำเนิดมีทั้งหมดกี่ประเภท? ตามหลักทางการแพทย์สามารถแบ่งการคุมกำเนิดออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว เป็นการคุมกำเนิดที่ทำได้ชั่วคราว มีผลในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย […]

คลินิก วีระพงศ์ ให้บริการรักษาโรคทั่วไป

คลินิก วีระพงศ์ ให้บริการรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวีระพงศ์ ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคทั่วไป โรคทางอายุรกรรม ให้กับผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีอาการผิดปกติที่เกิดจากการเจ็บป่วย ซึ่งครอบคลุมโรคทั่วไปในทุกระบบของร่างกาย ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาโรคที่มีความซับซ้อน ตลอดจนโรคผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน โดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูง คอยให้บริการอย่างเป็นมิตร ด้วยระบบการดูแลที่ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ครอบคลุมภาวะเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจด้านสุขภาพสูงสุด คลินิกวีระพงศ์ เราได้เล็งเห็นถึงการเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคทั่วไป ที่สะดวกและรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการรักษา สามารถจองตรวจออนไลน์ได้ที่นี่ โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการรักษามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะมอบบริการที่สุดประทับใจให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่ โรคทั่วไป หรือ โรคทางอายุรกรรมคืออะไร? โรคทั่วไป หรือ โรคทางอายุรกรรม คือ โรคต่างๆ ที่ใช้วิธีการรักษาด้วย ยา ซึ่งแพทย์จะมีหลักการเบื้องต้นในการวินิจฉัย จากการสอบถามประวัติ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาการ เพื่อวินิจฉัยแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การรักษาโรคทั่วไป มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? โดยหลักการรักษา โรคทั่วไป แพทย์ทางอายุรศาสตร์ มีหน้าที่สำคัญในการสืบค้น รักษา และป้องกันโรคให้กับผู้ป่วย โดยก่อนการรักษาโรคทั่วไปนั้นแพทย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบภาวะอาการที่ชัดเจนเพื่อการรักษาได้อย่างเหมาะสม จึงมีขั้นตอนการรักษาดังต่อไปนี้ การสอบถามประวัติของผู้ป่วย เป็นการสอบถามเพื่อให้แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน ว่าภาวะอาการของผู้ป่วยมีความเกี่ยวข้อง หรือ มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคใดมากที่สุด […]

ตรวจเอชไอวี | เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า

“การตรวจเอชไอวี” คือ การนำสารคัดหลั่งจากร่างกายไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในห้องปฏิบัติการ โดยสามารถเก็บตัวอย่างได้จากการขูดเซลล์หรือน้ำลายในช่องปาก แต่ที่นิยมในปัจจุบันก็คือการตรวจจากเลือด ซึ่งมีให้บริการทั่วไปตามคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ เอชไอวี คืออะไร ? เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ ทำลายระบบภูมิคุ้มของร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานบกพร่อง จึงไม่สามารถต่อสู้ป้องกันหรือกำจัดการติดเชื้อได้ตามปกติ หากติดเชื้อเอชไอวีแล้วจะไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายได้ แต่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้ โดยการรับการรักษา ปัจจุบันนี้ได้มีการรักษาเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสและผู้ที่ได้รับการรักษาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนปกติทั่วไป เอชไอวี (HIV) ติดต่อทางไหน ? “เอชไอวีไม่ติดผ่านทางน้ำลาย ปัสสาวะ น้ำตา หรือเหงื่อ” ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี การตรวจเอชไอวี มีกี่แบบ ? การตรวจแบบ Antigen หรือ HIV p24 Antigen Testing การตรวจหาโปรตีนของเชื้อที่มีชื่อว่า p24 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อในระยะแรก ที่ร่างกายยังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ (Antibody) ตรวจได้หลังมีความเสี่ยง ตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป การตรวจแบบ Antibody หรือ Anti-HIV Testing […]

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจาก

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยากที่จะหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าเกิดมาจากอะไร เพราะสามารถเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ ถ้าคนในครอบครัวของคุณแม่ตั้งครรภ์ เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน หรือจากอายุที่ผู้หญิงวัยตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มักมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานด้วยกันทั้งนั้น ด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในผู้หญิงบางคน ตั้งครรภ์ลูกคนแรกไม่เคยมีภาวะนี้ แต่พอลูกคนถัดไปกลับเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาได้ รวมไปถึงน้ำหนักตัว ความดัน สภาพจิตใจก็มีส่วนที่ส่งผลกระทบให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เกิดภาวะโรคเบาหวานครับ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจากอะไร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Gestational Diabetes เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ มักจะพบโรคนี้กับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ เพราะร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้เพียงพอ และหากมีระดับที่สูงอยู่เช่นนี้นานๆ จะส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายผิดปกติตามไปด้วย ลักษณะอาการของ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลร้ายของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลกระทบต่อคุณแม่ ผลกระทบต่อทารก ทำอย่างไรจึงจะลด เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถดูแลตัวเองให้มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ด้วยการเน้นเรื่องโภชนาการ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ แต่คุณแม่ตั้งครรภ์บางราย ก็อาจจำเป็นต้องได้รับยารักษาภาวะนี้ด้วย เมนูอาหาร ในช่วงภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารในคุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะต้องขึ้นอยู่กับระดับค่าน้ำตาลในเลือดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแพทย์ที่คุณไปฝากครรภ์ด้วย ซึ่งหากใครที่ต้องการฝากครรภ์ที่คลินิกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน เราขอแนะนำ […]

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง?

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง

การฝากครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากการฝากครรภ์จะสามารถติดตาม เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในขณะที่ตั้งครรภ์ซึ่งจะตรวจติดตามเป็นระยะ อาจพบความผิดปกติได้หลายโรค เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะดาวน์ซินโดรม ความดันโลหิตสูง เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมดูแลให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และป้องกันโรคแทรกซ้อนบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณทั้งคู่ได้ครับ การฝากครรภ์ ครั้งแรก จุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัว สำหรับการฝากครรภ์ในครั้งแรกนั้น แพทย์จะทำการซักประวัติด้านสุขภาพของคุณแม่ หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการแพ้ยาควรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ พร้อมกับตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำการตรวจหาโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของคุณแม่ คำนวณอายุครรภ์ คำนวณวันครบกำหนดคลอด วางแผนในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับทารกระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์ในระยะต่อไป หลังจากนั้น แพทย์ก็จะนัดตรวจทุกเดือน และถี่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด อาการไหนที่เป็นจุดสังเกตว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ความจริงแล้ว คุณแม่ผู้ที่ตั้งครรภ์ในช่วงระยะแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะไม่ค่อยมีอาการมากนัก หรือบางคนแทบไม่มีอาการใดๆ เลย ซึ่งอาการแพ้ท้องของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันไป ผู้หญิงบางคน อาจไม่มีอาการแพ้ท้องเลย บางคนอาจมีอาการน้อยมาก แต่หากต้องการทราบว่าคุณตั้งครรภ์จริงหรือไม่ […]

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูก กลายเป็นหนึ่งโรคยอดฮิตของผู้หญิงที่พบได้บ่อยประมาณ 6-8 พันคนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 8-10 คน ซึ่งจำนวนที่มากเลยทีเดียว เรียกได้ว่าผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์เกือบ 100% มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ เพราะไวรัสเอชพีวีเป็นเชื้อที่ติดค่อนข้างง่าย นอกจากเรื่องเพศสัมพันธ์ ยังสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเชื้อได้ ในลักษณะที่มีพาหะนำเชื้อเข้าไปสู่ช่องคลอด และที่น่ากลัวคือเมื่อติดเชื้อแล้วแทบจะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ให้สังเกตเห็นได้เลย กว่าที่จะรู้ตัวก็ใช้เวลานานหลายปี เพราะฉะนั้นการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เราสามารถเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป บทความนี้ จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อช่วยให้ผู้หญิงทุกคนมีสุขภาพที่ดี โรคมะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุมาจากอะไร ตัวการหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก คือ ไวรัสที่ชื่อว่า “ฮิวแมน แปปปิโลมา” หรือเชื้อ HPV (Human Papilloma Virus) นั่นเอง เชื้อไวรัสชนิดนี้ มีการส่งต่อเชื้อส่วนใหญ่จากการมีเพศสัมพันธ์ โดยจะต้องเป็นเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่งมีทั้งหมด 15 สายพันธุ์ จาก 100 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ปากมดลูกเป็นอย่างไร ปากมดลูกเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศผู้หญิง ที่มีจุดเชื่อมต่อจากมดลูกในช่องท้อง […]

รักษา เริม (HSV) ได้ที่ไหนในเกาะสมุย

เริมเป็นโรคที่ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรง แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะเริมเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่าย ผู้ที่มีเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ทำให้สังเกตและป้องกันได้ยาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ดังนั้นหากใครที่มีอาการของโรคเริม ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง เริม คืออะไร ? เริม เกิดจากการติดเชื้อไวรัส (Herpes Simplex Virus) ทําให้เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นเป็นกลุ่มประมาณ 2 – 10 เม็ด และเกิดแผลขึ้นที่บริเวณผิวหนังหลายส่วนบนร่างกาย เช่น ริมฝีปาก หรืออวัยวะเพศ เริมสามารถติดต่อได้ง่ายหลายช่องทาง เช่น การสัมผัส หรือติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์ เริมเป็นโรคเรื้อรังที่อาจกลับมาเป็นซ้ำได้ทุกเมื่อหากร่างกายอ่อนแอ  เชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus ที่เป็นสาเหตุของเริมมีอยู่ 2 ชนิด เริม อาการเป็นอย่างไร ? อาการของเริม ค่อนข้างคล้ายกันโดยจะมี ตุ่มน้ำใสบริเวณที่ติดเชื้อ ได้แก่ ปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก บั้นท้าย หรือต้นขา มีอาการเจ็บปวด แสบที่บริเวณแผล หากเป็นการติดเชื้อครั้งแรกจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงและหายช้า แต่ถ้าหากเป็นการติดเชื้อซ้ำ อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เร็วกว่า ปัจจัยกระตุ้น […]