Author Archives: Clinic Admin

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย วีระพงษ์คลินิก

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย วีระพงษ์คลินิก

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections : STIs) เป็นกลุ่มโรคที่มีการติดต่อจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะติดต่อกันได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และในบางโรคเกิดจากการสัมผัสทางเพศ การสัมผัส รวมถึงการถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามยังเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อทางเลือดได้ จากการใช้เข็มฉีดยา หรือ หลอดฉีดยาร่วมกัน (ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด) ได้อีกด้วย โรคติดต่อทางเพศเกิดจากสาเหตุใด? โดยทั่วไปแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดได้จาก 3 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้ออื่นๆ อาการที่บ่งบอกว่าคุณเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีด้วยกันหลายโรค ซึ่งบางโรคอาจไม่แสดงอาการและบางโรคมีอาการที่สังเกตเห็นความผิดปกติได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามรุนแรง หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยได้อย่างทันท่วงที การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อสังเกตว่าตนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเร็วที่สุด เพื่อรับคำปรึกษาและทำการตรวจคัดกรองค้นหาโรค ในผู้หญิงแพทย์จะแนะนำให้ตรวจภายใน และนำเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการ หรือ บางอาการแพทย์อาจพิจารณาให้ตรวจเลือด ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยรายนั้นๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย โรคเริม โรคเริมบริเวณอวัยวะเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส herpes simplex virus หรือ HSV ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหากเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นอาการรุนแรงจะลดลงหากเป็นซ้ำอีกครั้ง ผู้ป่วยจะมีอาการที่สังเกตได้ ดังนี้ […]

คลินิกวีระพงศ์ บริการตรวจภายในและคุมกำเนิด

คลินิกวีระพงศ์ บริการตรวจภายในและคุมกำเนิด

คลินิกวีระพงศ์ ให้บริการตรวจภายในและคุมกำเนิดโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจคัดกรองเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสตรีที่ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เครื่องมือการตรวจรักษาที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสูตินรีเวช จึงมั่นใจได้ว่าบริการตรวจภายในและการคุมกำเนิดของเรา จะช่วยป้องกันโรคและคัดกรองโรคต่างๆ ได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การตรวจภายในสำคัญกับคุณผู้หญิงอย่างไร? การตรวจภายในมีความสำคัญต่อผู้หญิงในเรื่องของการคัดกรองความผิดปกติต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ช่วยป้องกันการลุกลามของโรคภายในอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งหากไม่ทำการตรวจเป็นประจำทุกปีจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจากเป็นส่วนที่สังเกตอาการด้วยตนเองไม่ได้ หรือ ไม่แสดงอาการให้ทราบ การตรวจภายในจริงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรเริ่มตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 3 ปี หรือ หญิงที่เป็นโสดแพทย์แนะนำให้ตรวจภายในเมื่ออายุ 30 (กรณีไม่พบอาการผิดปกติ) การตรวจภายในต้องตรวจอะไรบ้าง? การตรวจอวัยวะภายในของผู้หญิงแพทย์จะทำการตรวจ การตรวจภายในครั้งแรกควรเตรียมตัวอย่างไร? สำหรับการตรวจภายในครั้งแรกของคุณผู้หญิง หลายคนอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ รวมถึงอาจมีความเขินอายระหว่างเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ ซึ่งหากมีการเตรียมตัวก่อนอาจช่วยคลายความกังวลใจได้มากยิ่งขึ้น โดยเพื่อให้การตรวจภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยข้อควรรู้ดังต่อไปนี้ การคุมกำเนิดในผู้หญิงมีความสำคัญอย่างไร? การคุมกำเนิดสำหรับเพศหญิงและเพศชายมีความสำคัญในการวางแผนครอบครัว รวมไปถึงคู่รักที่ยังไม่พร้อมมีบุตร ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต การมีบุตรมักจะต้องมีความพร้อมทั้งช่วงวัยและฐานะการเงิน จึงทำให้การคุมกำเนิดเป็นพื้นฐานที่คู่รักหลายคนมองหาทางที่เหมาะสมมากที่สุด อย่างไรก็ตามยาคุมกำเนิดสามารถช่วยได้เบื้องต้นแต่หากใช้ผิดหลักการแล้ว อาจมีผลข้างเคียงหรือคุมกำเนิดไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการคุมกำเนิดที่ถูกวิธีจะช่วยให้ความพร้อมในการมีบุตรเป็นไปได้ตามต้องการ การคุมกำเนิดมีทั้งหมดกี่ประเภท? ตามหลักทางการแพทย์สามารถแบ่งการคุมกำเนิดออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว เป็นการคุมกำเนิดที่ทำได้ชั่วคราว มีผลในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย […]

คลินิก วีระพงศ์ ให้บริการรักษาโรคทั่วไป

คลินิก วีระพงศ์ ให้บริการรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวีระพงศ์ ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคทั่วไป โรคทางอายุรกรรม ให้กับผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีอาการผิดปกติที่เกิดจากการเจ็บป่วย ซึ่งครอบคลุมโรคทั่วไปในทุกระบบของร่างกาย ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาโรคที่มีความซับซ้อน ตลอดจนโรคผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน โดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูง คอยให้บริการอย่างเป็นมิตร ด้วยระบบการดูแลที่ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ครอบคลุมภาวะเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจด้านสุขภาพสูงสุด คลินิกวีระพงศ์ เราได้เล็งเห็นถึงการเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคทั่วไป ที่สะดวกและรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการรักษา สามารถจองตรวจออนไลน์ได้ที่นี่ โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการรักษามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะมอบบริการที่สุดประทับใจให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่ โรคทั่วไป หรือ โรคทางอายุรกรรมคืออะไร? โรคทั่วไป หรือ โรคทางอายุรกรรม คือ โรคต่างๆ ที่ใช้วิธีการรักษาด้วย ยา ซึ่งแพทย์จะมีหลักการเบื้องต้นในการวินิจฉัย จากการสอบถามประวัติ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาการ เพื่อวินิจฉัยแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การรักษาโรคทั่วไป มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? โดยหลักการรักษา โรคทั่วไป แพทย์ทางอายุรศาสตร์ มีหน้าที่สำคัญในการสืบค้น รักษา และป้องกันโรคให้กับผู้ป่วย โดยก่อนการรักษาโรคทั่วไปนั้นแพทย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบภาวะอาการที่ชัดเจนเพื่อการรักษาได้อย่างเหมาะสม จึงมีขั้นตอนการรักษาดังต่อไปนี้ การสอบถามประวัติของผู้ป่วย เป็นการสอบถามเพื่อให้แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน ว่าภาวะอาการของผู้ป่วยมีความเกี่ยวข้อง หรือ มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคใดมากที่สุด […]

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจาก

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยากที่จะหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าเกิดมาจากอะไร เพราะสามารถเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ ถ้าคนในครอบครัวของคุณแม่ตั้งครรภ์ เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน หรือจากอายุที่ผู้หญิงวัยตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มักมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานด้วยกันทั้งนั้น ด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในผู้หญิงบางคน ตั้งครรภ์ลูกคนแรกไม่เคยมีภาวะนี้ แต่พอลูกคนถัดไปกลับเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาได้ รวมไปถึงน้ำหนักตัว ความดัน สภาพจิตใจก็มีส่วนที่ส่งผลกระทบให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เกิดภาวะโรคเบาหวานครับ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจากอะไร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Gestational Diabetes เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ มักจะพบโรคนี้กับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ เพราะร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้เพียงพอ และหากมีระดับที่สูงอยู่เช่นนี้นานๆ จะส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายผิดปกติตามไปด้วย ลักษณะอาการของ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลร้ายของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลกระทบต่อคุณแม่ ผลกระทบต่อทารก ทำอย่างไรจึงจะลด เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถดูแลตัวเองให้มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ด้วยการเน้นเรื่องโภชนาการ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ แต่คุณแม่ตั้งครรภ์บางราย ก็อาจจำเป็นต้องได้รับยารักษาภาวะนี้ด้วย เมนูอาหาร ในช่วงภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารในคุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะต้องขึ้นอยู่กับระดับค่าน้ำตาลในเลือดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแพทย์ที่คุณไปฝากครรภ์ด้วย ซึ่งหากใครที่ต้องการฝากครรภ์ที่คลินิกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน เราขอแนะนำ […]

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง?

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง

การฝากครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากการฝากครรภ์จะสามารถติดตาม เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในขณะที่ตั้งครรภ์ซึ่งจะตรวจติดตามเป็นระยะ อาจพบความผิดปกติได้หลายโรค เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะดาวน์ซินโดรม ความดันโลหิตสูง เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมดูแลให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และป้องกันโรคแทรกซ้อนบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณทั้งคู่ได้ครับ การฝากครรภ์ ครั้งแรก จุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัว สำหรับการฝากครรภ์ในครั้งแรกนั้น แพทย์จะทำการซักประวัติด้านสุขภาพของคุณแม่ หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการแพ้ยาควรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ พร้อมกับตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำการตรวจหาโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของคุณแม่ คำนวณอายุครรภ์ คำนวณวันครบกำหนดคลอด วางแผนในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับทารกระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์ในระยะต่อไป หลังจากนั้น แพทย์ก็จะนัดตรวจทุกเดือน และถี่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด อาการไหนที่เป็นจุดสังเกตว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ความจริงแล้ว คุณแม่ผู้ที่ตั้งครรภ์ในช่วงระยะแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะไม่ค่อยมีอาการมากนัก หรือบางคนแทบไม่มีอาการใดๆ เลย ซึ่งอาการแพ้ท้องของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันไป ผู้หญิงบางคน อาจไม่มีอาการแพ้ท้องเลย บางคนอาจมีอาการน้อยมาก แต่หากต้องการทราบว่าคุณตั้งครรภ์จริงหรือไม่ […]

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูก กลายเป็นหนึ่งโรคยอดฮิตของผู้หญิงที่พบได้บ่อยประมาณ 6-8 พันคนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 8-10 คน ซึ่งจำนวนที่มากเลยทีเดียว เรียกได้ว่าผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์เกือบ 100% มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ เพราะไวรัสเอชพีวีเป็นเชื้อที่ติดค่อนข้างง่าย นอกจากเรื่องเพศสัมพันธ์ ยังสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเชื้อได้ ในลักษณะที่มีพาหะนำเชื้อเข้าไปสู่ช่องคลอด และที่น่ากลัวคือเมื่อติดเชื้อแล้วแทบจะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ให้สังเกตเห็นได้เลย กว่าที่จะรู้ตัวก็ใช้เวลานานหลายปี เพราะฉะนั้นการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เราสามารถเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป บทความนี้ จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อช่วยให้ผู้หญิงทุกคนมีสุขภาพที่ดี โรคมะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุมาจากอะไร ตัวการหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก คือ ไวรัสที่ชื่อว่า “ฮิวแมน แปปปิโลมา” หรือเชื้อ HPV (Human Papilloma Virus) นั่นเอง เชื้อไวรัสชนิดนี้ มีการส่งต่อเชื้อส่วนใหญ่จากการมีเพศสัมพันธ์ โดยจะต้องเป็นเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่งมีทั้งหมด 15 สายพันธุ์ จาก 100 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ปากมดลูกเป็นอย่างไร ปากมดลูกเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศผู้หญิง ที่มีจุดเชื่อมต่อจากมดลูกในช่องท้อง […]

การตรวจภายใน ช่วยให้คุณป้องกันโรคได้

การตรวจภายใน ตรวจเอชพีวี ตรวจโรคทางนรีเวช

การตรวจภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการใส่ใจสุขภาพของผู้หญิงทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว การตรวจภายในจะช่วยให้เรารู้ว่ามีโรคอะไรอยู่หรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคใดหรือไม่ เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที รวมไปถึง การวางแผนอนาคตกับครอบครัวที่เรารักด้วย เพราะฉะนั้น การตรวจภายใน จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่แพทย์มักจะแนะนำให้ผู้หญิงทุกคน ทำการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง “การตรวจภายในเป็นประจำ ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิต จากโรคมะเร็งปากมดลูก” การตรวจภายใน คืออะไร? คือ การตรวจอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อหาความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ โดยทำการตรวจตั้งแต่ ปากช่องคลอด, ช่องคลอด, ปากมดลูก, ปีกมดลูก, มดลูก และรังไข่ เป็นต้น ตรวจภายในตอนไหนดีล่ะ? คุณสามารถเริ่มที่จะตรวจภายใน ได้ตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป แต่โดยปกติแล้วแพทย์จะแนะนำให้กับผู้หญิงที่อายุ 25-30 ปีขึ้นไปทำการตรวจนี้ และไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการของโรคก่อน รวมทั้งไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเท่านั้น ถึงจะตรวจภายในได้ สำหรับคนโสด และไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใคร ก็สามารถทำการตรวจภายในได้เช่นกัน แนะนำให้ผู้หญิงทำการตรวจนี้เป็นประจำทุกปี สัญญาณเตือนแบบไหนที่ควรไปตรวจภายใน ถึงแม้โรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ มักจะไม่ค่อยแสดงอาการออกมาให้เราเห็นเท่าใดนัก แต่ก็มีข้อสังเกตที่คุณเองควรหมั่นเช็คว่าร่างกายมีความผิดปกติใดขึ้นหรือไม่ และไม่ควรนิ่งนอนใจถึงความผิดปกตินั้น เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายชนิดใดชนิดหนึ่งก็เป็นได้ โดยอาการที่ผู้หญิงเราพบและควรไปตรวจภายใน ได้แก่ ตรวจภายในต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ว่ามีการบริการตรวจภายในหรือไม่ ตามแต่ละจังหวัด […]