Tag Archives: ฝากครรภ์สุราษฎร์

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง?

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง

การฝากครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากการฝากครรภ์จะสามารถติดตาม เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในขณะที่ตั้งครรภ์ซึ่งจะตรวจติดตามเป็นระยะ อาจพบความผิดปกติได้หลายโรค เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะดาวน์ซินโดรม ความดันโลหิตสูง เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมดูแลให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และป้องกันโรคแทรกซ้อนบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณทั้งคู่ได้ครับ การฝากครรภ์ ครั้งแรก จุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัว สำหรับการฝากครรภ์ในครั้งแรกนั้น แพทย์จะทำการซักประวัติด้านสุขภาพของคุณแม่ หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการแพ้ยาควรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ พร้อมกับตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำการตรวจหาโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของคุณแม่ คำนวณอายุครรภ์ คำนวณวันครบกำหนดคลอด วางแผนในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับทารกระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์ในระยะต่อไป หลังจากนั้น แพทย์ก็จะนัดตรวจทุกเดือน และถี่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด อาการไหนที่เป็นจุดสังเกตว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ความจริงแล้ว คุณแม่ผู้ที่ตั้งครรภ์ในช่วงระยะแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะไม่ค่อยมีอาการมากนัก หรือบางคนแทบไม่มีอาการใดๆ เลย ซึ่งอาการแพ้ท้องของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันไป ผู้หญิงบางคน อาจไม่มีอาการแพ้ท้องเลย บางคนอาจมีอาการน้อยมาก แต่หากต้องการทราบว่าคุณตั้งครรภ์จริงหรือไม่ […]