Tag Archives: การฝากครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจาก

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยากที่จะหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าเกิดมาจากอะไร เพราะสามารถเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ ถ้าคนในครอบครัวของคุณแม่ตั้งครรภ์ เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน หรือจากอายุที่ผู้หญิงวัยตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มักมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานด้วยกันทั้งนั้น ด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในผู้หญิงบางคน ตั้งครรภ์ลูกคนแรกไม่เคยมีภาวะนี้ แต่พอลูกคนถัดไปกลับเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาได้ รวมไปถึงน้ำหนักตัว ความดัน สภาพจิตใจก็มีส่วนที่ส่งผลกระทบให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เกิดภาวะโรคเบาหวานครับ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจากอะไร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Gestational Diabetes เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ มักจะพบโรคนี้กับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ เพราะร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้เพียงพอ และหากมีระดับที่สูงอยู่เช่นนี้นานๆ จะส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายผิดปกติตามไปด้วย ลักษณะอาการของ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลร้ายของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลกระทบต่อคุณแม่ ผลกระทบต่อทารก ทำอย่างไรจึงจะลด เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถดูแลตัวเองให้มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ด้วยการเน้นเรื่องโภชนาการ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ แต่คุณแม่ตั้งครรภ์บางราย ก็อาจจำเป็นต้องได้รับยารักษาภาวะนี้ด้วย เมนูอาหาร ในช่วงภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารในคุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะต้องขึ้นอยู่กับระดับค่าน้ำตาลในเลือดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแพทย์ที่คุณไปฝากครรภ์ด้วย ซึ่งหากใครที่ต้องการฝากครรภ์ที่คลินิกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน เราขอแนะนำ […]

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง?

การฝากครรภ์ ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง

การฝากครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากการฝากครรภ์จะสามารถติดตาม เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในขณะที่ตั้งครรภ์ซึ่งจะตรวจติดตามเป็นระยะ อาจพบความผิดปกติได้หลายโรค เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะดาวน์ซินโดรม ความดันโลหิตสูง เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมดูแลให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และป้องกันโรคแทรกซ้อนบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณทั้งคู่ได้ครับ การฝากครรภ์ ครั้งแรก จุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัว สำหรับการฝากครรภ์ในครั้งแรกนั้น แพทย์จะทำการซักประวัติด้านสุขภาพของคุณแม่ หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการแพ้ยาควรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ พร้อมกับตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำการตรวจหาโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของคุณแม่ คำนวณอายุครรภ์ คำนวณวันครบกำหนดคลอด วางแผนในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับทารกระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์ในระยะต่อไป หลังจากนั้น แพทย์ก็จะนัดตรวจทุกเดือน และถี่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด อาการไหนที่เป็นจุดสังเกตว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ความจริงแล้ว คุณแม่ผู้ที่ตั้งครรภ์ในช่วงระยะแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะไม่ค่อยมีอาการมากนัก หรือบางคนแทบไม่มีอาการใดๆ เลย ซึ่งอาการแพ้ท้องของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันไป ผู้หญิงบางคน อาจไม่มีอาการแพ้ท้องเลย บางคนอาจมีอาการน้อยมาก แต่หากต้องการทราบว่าคุณตั้งครรภ์จริงหรือไม่ […]

การฝากครรภ์ | เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้

การฝากครรภ์ (Prenatal care) คือการตรวจสุขภาพเป็นระยะ ตั้งแต่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงวันคลอด โดยแพทย์จะช่วยดูแลให้สุขภาพของผู้ตั้งครรภ์และทารกแข็งแรงปลอดภัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพครรภ์อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตัวต่างๆ ในช่วงตั้งครรภ์ ทั้งนี้การฝากครรภ์จะช่วยให้แพทย์เห็นความผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ และสามารถรักษาได้ทันเวลา เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคลมชัก ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น ทำไมต้อง ฝากครรภ์ ? จุดมุ่งหมายในการฝากครรภ์นั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกใน ครรภ์ยังคงมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างนั้น คุณแม่จะได้รีบปรึกษาคุณหมอและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที บางครั้งระหว่างการตั้งครรภ์ อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งหากเป็นโรคเบาหวาน จะต้องคุมอาหาร เจาะเลือดเพื่อเช็คระดับน้ำตาลบ่อยๆ ตรวจเช็คทารกในครรภ์ บางครั้งทารกอาจจะตัวเล็ก/ตัวโต กว่าปกติ อีกภาวะที่พบบ่อย คือ มีความดันโลหิตสูง ตัวบวม มีโปรตีนออกจากปัสสวะ เรียกว่า ภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งหากมีภาวะนี้ จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะคุณแม่อาจมีโอกาสที่จะชักได้ หรือทารถมีตัวเล็ก หรือเกิดเลือดออกในร่างกายของคุณแม่ได้เพราะฉะนั้น การฝากครรภ์จึงสำคัญมาก เพื่อให้ทั้งคุณแม่และทารกปลอดภัย การฝากครรภ์ มีประโยชน์อย่างไร ? สิ่งที่ควรปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ […]