ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพครบวงจร

คลินิกหมอวีรพงศ์ ให้บริการ ตรวจเลือด แบบครบวงจร (Lab Tests) ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับการวางแผนสุขภาพ หรือ ตรวจหาความผิดปกติอื่นๆก่อนที่จะมีอาการ การตรวจสุขภาพจากเลือด จะช่วยให้คุณทราบสภาวะร่างกายได้อย่างทันท่วงที ตรวจเลือดด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มากด้วยประสิทธิภาพ ให้คุณได้ทราบผลการตรวจเลือดที่แม่นยำและถูกต้อง

ตรวจเลือด

ตรวจเลือด ทั้งที่มีโรคอะไรบ้าง?

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ เพื่อหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และความเข้มข้นของเลือด อันนำไปสู่ภาวะผิดปกติของโรคโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย โรคลูคิวเมีย โรคภูมิแพ้ตนเอง เป็นต้น การตรวจเลือดวิธีนี้ไม่จำเป็นงดน้ำหรืออาหารก่อนเจาะเลือด และใช้เวลาในการเจาะไม่นาน ประโยชน์ในการตรวจเลือดประเภทนี้ จะช่วยให้แพทย์และผู้ตรวจ เข้าใจถึงสภาวะสุขภาพของร่างกาย และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อง่ายต่อการรักษา หรือป้องกันโรคได้ในอนาคต

ไขมันในเลือด

การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพื่อหาค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol) คือไขมันที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองจากอาหารที่ร่างกายรับประทานเข้าไป และไตรกลีเซอไรค์ คือไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นจากอาหารประเภทของหวานหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งเหมาะกับทุกคนที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไขมันสูงเป็นประจำ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือมีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองมาก่อน การตรวจเลือดวิธีนี้จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง และควรพักผ่อนนอนหลับให้ได้มากกว่า 6-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

น้ำตาลในเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อเช็คค่าความเข้มข้นของน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในร่างกาย ที่ซึ่งแพทย์จะได้วินิจฉัย และประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจว่า มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ การเจาะเลือดเพื่อตรวจน้ำตาลคล้ายคลึงกับการตรวจไขมันในเลือด เพราะต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง โดยการจะดูค่าระดับน้ำตาลในเลือด แบ่งออกเป็น 3 ค่า ได้แก่ ระดับปกติ คือ 70-100 mg/dL ระดับภาวะความเสี่ยงหรือเบาหวานแฝง คือ 100-125 mg/dL และระดับเข้าสู่โรคเบาหวาน คือมากกว่า 126 mg/dL

รายการตรวจเลือดของคลินิกหมอวีรพงศ์

 • ตรวจคัดกรองเอชไอวี
 • ตรวจคัดกรองซิฟิลิส
 • ตรวจคัดกรองหนองใน
 • ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน
 • ตรวจฮอร์โมน

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจเลือด

 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไป
 • สามารถทานอาหารได้ปกติยกเว้นในการตรวจหาปริมาณน้ำตาลและไขมัน ควรงดอาหาร 8–12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด (ดื่มน้ำเปล่าได้)

ตรวจเลือด เกาะสมุย ได้ที่ไหน?

สำหรับท่านไหนที่ต้อง การตรวจเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสำหรับการวางแผนสุขภาพ หรือ ตรวจหาความผิดปกติอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือขอคำแนะนำได้ที่ คลินิกหมอวีระพงศ์ เกาะสมุย เราพร้อมให้บริการคุณทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12:00-20:00 น. ด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ แม่นยำ

จองคิวตรวจเลือด : คลินิกหมอวีระพงศ์