ใบรับรองแพทย์ เกาะสมุย

สำหรับชาว เกาะสมุย เกาะพะงัน ที่ต้องการขอ ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการรับรองต่างๆ เช่น สมัครงาน ทำใบขับขี่ ทำประกัน การเดินทาง สามารถรับบริการได้เเล้วที่ คลินิกหมอวีรพงศ์ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลและตรวจทุกท่านอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ คลินิกตั้งอยู่ ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ใบรับรองแพทย์

ขอรับใบรับรองแพทย์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิก เพื่อขอรับใบรับรองแพทย์
 2. แจ้งจุดประสงค์ในการขอใบรับรองแพทย์ต่อเจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และซักประวัติเบื้องต้น ณ จุดให้บริการ
 4. รับบัตรคิวเพื่อเข้าพบแพทย์ในการ ตรวจสุขภาพ
 5. แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจภาวะความปกติของร่างกาย และระบุอาการลงในใบรับรองแพทย์
 6. รอรับใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่
 7. ชำระค่าบริการใบรับรองแพทย์

จุดประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น

 • เพื่อใช้ในการลางาน ลาเรียน ลากิจ
 • เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่ หรือสอบใบขับขี่
 • เพื่อใช้ในการดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา
 • เพื่อใช้ในการรับรองสุขภาพในการเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ
 • เพื่อใช้ในการยืนยันว่า คุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง
 • เพื่อใช้ในการชันสูตรพลิกศพ และเพื่อบันทึกรายละเอียดระหว่างการชันสูตร
 • เพื่อใช้ในการรับรองสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรม พินัยกรรม หนังสือสัญญาต่างๆ
 • เพื่อใช้ในการประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือยื่นเอกสารกับบริษัทประกันสุขภาพ
 • เพื่อใช้ในการรับรองว่า คุณหายจากโรคแล้ว และสามารถกลับไปเรียนหรือทำงานได้ตามปกติ

ใบรับรองแพทย์ แต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างไร

ใบรับรองแพทย์ปกติทั่วไป

ใบรับรองแพทย์ประเภทนี้ แพทย์จะทำการออกเอกสารให้สำหรับผู้ที่มาตรวจรักษาที่คลินิก เพื่อยืนยันว่ามีความเจ็บป่วยจริง สามารถใช้เอกสารนี้เบิกค่าใช้จ่ายประกันภัย สิทธิ์ข้าราชการ สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ สิทธิ์นักเรียนนักศึกษา หรือใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของบริษัทเอกชน โดยภายในเอกสารจะประกอบไปด้วยข้อมูลของแพทย์และคลินิก ข้อมูลของผู้ป่วย ข้อมูลสุขภาพ และใบรับรองแพทย์ประเภทนี้จะมีอายุที่ 30 วัน

ใบรับรองแพทย์ที่ใช้สำหรับลาป่วย

ตามข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า หากลูกจ้างมีอาการเจ็บป่วย สามารถลาป่วยได้ไม่เกิน 3 วันติดกันไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์แต่อย่างใด แต่บางองค์กรก็จำเป็นจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การลา หรือเป็นไปตามระเบียบ กฎของบริษัทของแต่ละหน่วยงาน

ใบรับรองแพทย์สำหรับสอบใบขับขี่รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์

รายละเอียดสำคัญในใบรับรองแพทย์สำหรับสอบใบขับขี่ จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสุขภาพของผู้ขอใบรับรองแพทย์ ข้อมูลของแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับขี่ยวดยานพาหนะ และใบรับรองแพทย์ประเภทนี้จะมีอายุที่ 30 วัน

ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (Work Permit)

เป็นเอกสารที่ออกให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย โดยจะเป็นการรับรองว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง 6 โรค คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ซึ่งใบรับรองแพทย์ประเภทนี้จะมีอายุที่ 60 วัน

ใบรับรองแพทย์สำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านอาชีพบริการ

เป็นเอกสารที่ระบุถึงโรคที่มีโอกาสติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานในองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัท หรือติดต่อไปยังผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพบริการ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น โดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรค ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) โรคบิด ไข้สุกใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส และโรคอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขอใบรับรองแพทย์ หรือโรคที่องค์กรระบุให้ทำการตรวจ

ขอรับ ใบรับรองแพทย์ ในสมุยที่ไหนดี?

หากคุณมีต้องการ ขอรับใบรับรองแพทย์ รวมทั้งปรึกษาปัญหาต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือขอคำแนะนำได้ที่ คลินิกหมอวีระพงศ์ เกาะสมุย เราพร้อมให้บริการคุณทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12:00-20:00 น. ด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และยังสามารถแอดไลน์พูดคุยเบื้องต้นกับทางทีมงานของเราได้ก่อนที่ Line ID: @wrpclinic

จองคิว ขอรับใบรับรองแพทย์ : คลินิกหมอวีระพงศ์