ฝากครรภ์ สมุย พะงัน

ฝากครรภ์ มีประโยชน์อย่างไร

การ ฝากครรภ์ เป็นการตรวจสุขภาพทั้งแม่และเด็กน้อยในท้อง ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงวันคลอด เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่ยังคงมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะตั้งครรภ์ ทำให้ได้รับคำแนะนำในการรักษาหรือแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นได้ทันท่วงที การเฝ้าระวังระหว่างตั้งครรภ์ มีข้อดีดังต่อไปนี้

  • เพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของคุณแม่และทารกน้อย การฝากครรภ์จะทำให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ว่าการตั้งครรภ์ในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเป็นปกติ ช่วยตรวจโรคที่อาจพบได้ระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูง โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
  • เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์
  • เพื่อได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่
  • เพื่อทารกน้อยได้รับการดูแลในครรภ์อย่างสมบูรณ์
ฝากครรภ์

ฝากครรภ์ ครั้งแรก มีขั้นตอนอย่างไร

ซักประวัติข้อมูลพื้นฐาน

ก่อนเดินทางมาฝากครรภ์กับแพทย์ ควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ เพื่อทำการลงทะเบียนกับทางคลินิกหมอวีระพงศ์ แพทย์จะทำการซักประวัติเบื้องต้น เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา โรคทางพันธุกรรม ประวัติการแท้งบุตร ช่วงเวลาที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ฯลฯ ซึ่งคุณควรทราบถึงข้อมูลเหล่านี้

ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

หลังจากที่แพทย์ได้พูดคุยสอบถามข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจเช็คร่างกายของคุณแม่เบื้องต้น เช่น วัดสัญญาณชีพจร วัดความดันโลหิต ตรวจบริเวณหน้าท้อง ตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ในบางรายอาจมีการตรวจภายในเพิ่มเติม เป็นต้น

เจาะเลือดตรวจคัดกรองโรคต่างๆ

ในการฝากครรภ์ครั้งแรก แพทย์จะทำการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อเด็กในครรภ์ เช่น ตรวจภาวะโลหิตจาง ตรวจโรคธาลัสซีเมีย ตรวจเอชไอวี ตรวจซิฟิลิส ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงถึงโอกาสในการคลอดก่อนกำหนดด้วย

หากไม่มีอะไรผิดปกติ คุณแม่ตั้งครรภ์จะได้รับวิตามินหรือยาบำรุงร่างกาย แคลเซียม พร้อมกลับมาอีกครั้งตามนัด หรือแพทย์อาจแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่จำเป็นให้กับคุณแม่ขณะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่

อาการใดบ้างควรรีบมาพบแพทย์

  • รู้สึกเจ็บเวลาปัสสาวะ ที่มีอาการแสบขัด หรือมีเลือดออกที่ช่องคลอด
  • มีมูกเลือด หรือน้ำใสๆ คล้ายกับปัสสาวะไหลออกมาจากช่องคลอด
  • รู้สึกปวดศีรษะ มีไข้สูง ปวดหลัง ปวดท้องอย่างรุนแรงต่อเนื่อง
  • ตาพร่ามัว มองเห็นลำบาก เวียนศีรษะ หน้าบวม มือบวม เท้าบวม

ฝากครรภ์ที่ไหนได้บ้าง

การเริ่มฝากครรภ์ที่ดีนั้นควรเข้าปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ หรือหากเป็นไปได้ควรฝากครรภ์ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้ว เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และความปลอดภัยของลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่อาจมีความกังวลใจว่าจะเลือกฝากครรภ์ที่ไหนถึงจะดีที่สุด ในปัจจุบัน สามารถเข้ารับบริการฝากครรภ์ได้ทั้งศูนย์แม่และเด็กประจำจังหวัด โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชนทั่วไป แต่หากคุณอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เราขอแนะนำ คลินิกหมอวีระพงศ์ ที่จะช่วยให้คุณได้รับการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร ด้วยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ รวมไปถึง การฝากครรภ์ในพื้นที่ใกล้บ้านย่อมทำให้สะดวกสบายเวลาเดินทาง และไม่เสียเวลา เพราะหากมีความผิดปกติของครรภ์ ก็สามารถเข้ารับการดูแลได้ทันที

จองคิวฝากครรภ์ที่นี่