Tag Archives: อาการซิฟิลิส

สมุย สามารถป้องกันและรักษา ซิฟิลิส (Syphilis) ได้

“ซิฟิลิส” โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่กลุ่มวัยรุ่น เพราะเป็นกลุ่มช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง และอาจจะยังตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่มากพอ ซิฟิลิส คืออะไร ? ซิฟิลิส (Syphilis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมา แพลลิดัม (Treponema Pallidum) สามารถแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการสัมผัสผู้มีเชื้อ ทั้งการจูบ การมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสแผล การรับเลือดมาจากผู้ติดเชื้อ หากตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าหากปล่อยไว้โดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ก็อาจทำให้เกิดปัญหารุนแรงตามมาในภายหลัง ซิฟิลิส ติดต่อกันได้อย่างไร? “ซิฟิลิส ไม่สามารถติดต่อผ่าน การใส่เสื้อผ้าร่วมกัน การใช้ห้องน้ำร่วมกัน การรับประทานอาหารจากภาชนะเดียวกัน รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ร่วมกัน” ซิฟิลิส มีกี่ระยะ ? ซิฟิลิส สามารถแบ่งออกได้ เป็น 4 ระยะ การวินิจฉัยซิฟิลิส เบื้องต้นแพทย์จะสอบถามข้อมูลทั่วไปและซักประวัติของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อให้ทราบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง มีพฤติกรรมทางเพศและเพศสัมพันธ์อย่างไร พร้อมทั้งตรวจร่างกายเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้ป่วยมีแผลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซิฟิลิส แพทย์จะให้ตรวจโรคด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเชื้อ ,การตรวจเลือด ,การเจาะน้ำไขสันหลัง วิธีป้องกัน ซิฟิลิส การรักษา ซิฟิลิส ซิฟิลิส สามารถรักษาให้หายขาดได้ […]