Tag Archives: รักษาหนองใน สมุย

สมุย ตรวจหนองใน ได้ที่ไหน ?

หนองใน (Gonorrhoea) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน “สามารถพบได้ทั้งชายและหญิง” หนองใน คืออะไร ? หนองใน (Gonorrhoea) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Neisseria gonorrhoeae มีระยะฟักตัว 1-14 วัน ในผู้ป่วยชาย จะมีอาการปัสสาวะแสบขัด และมีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อัณฑะอักเสบ และทำให้เป็นหมันได้ ในผู้หญิง อาจมีตกขาวมีกลิ่นเหม็น  ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้องน้อย และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อุ้งเชิงกรานอักเสบ จนอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรืออาจเป็นหมันได้ หนองในแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท หนองในติดต่อกันได้อย่างไร ? หนองในติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก หนองในอาจติดต่อจากแม่สู่ลูกขณะคลอด ดังนั้นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันจึงเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหนองใน อาการของหนองใน อาการหนองในผู้ชาย  จะมีอาการปัสสาวะแสบและมีหนองไหล บางรายอาจมีอาการน้อย หรือถ้าเป็นมากอาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้ มักจะเกิดอาการหลังจากได้รับเชื้อไปแล้ว 2-5 วัน อาการเริ่มแรกจะรู้สึกระคายเคืองท่อปัสสาวะ หลังจากนั้นจะมีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะ แล้วจึงตามด้วยมีหนองสีเหลืองไหลออกจากท่อปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด […]